Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61
e-mail: mos@mos.ustka.pl, e-mail: rekrutacja@mos.ustka.pl

ul. Wróblewskiego 5, 76 - 270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61, e-mail: mos@mos.ustka.pl, rekrutacja@mos.ustka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka

Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61

e-mail: mos@mos.ustka.pl
e-mail: rekrutacjamos.ustka.pl

Ważne!
DROGI RODZICU!

Jeżeli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, możesz składać dokumenty rekrutacyjne do naszego ośrodka. Jeżeli istnieje obawa, iż Twoje dziecko nie otrzyma promocji do następnej klasy bądź borykasz się z problemami wychowawczymi, już dziś złóż podanie do naszej placówki. Jesteśmy wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem. Twoje dziecko ma szansę na ukończenie szkoły, zostanie też wyposażone w niezbędne umiejętności społeczne, które pomogą mu funkcjonować w codziennym życiu.
Jeżeli dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, udaj się do poradni i już dziś złóż wniosek.
Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas VI, VII oraz VIII szkoły podstawowej, a ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeżeli masz wątpliwości czy pytania zadzwoń: 59 814 40 49.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z siedzibą 76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce możliwy jest pod numerem tel. 59 8418557 lub adresem email oin@powiat.slupsk.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.